ABOUT US

STD Design เริ่มต้นจากธุรกิจส่งออก อัญมณีพลอยเนื้อเเข็ง ไปสู่ตลาด ต่างประเทศมานานกว่า 30 ปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในต่าง ประเทศ custom essay writing โดยธุรกิจนี้ได้สืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันที่ได้มีแนวคิดในการพัฒนา คุณภาพและคุณค่าของอัญมณี ทายาทรุ่นปัจุบันจึงได้ตัดสินใจในการศึกษา ต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ essay help และ การจัดการ จากประเทศอังกฤษ เพื่อนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการผลิตเครื่องประดับ รวมทั้ง ทำการศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบัน GIA (Gemological Institute of America) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการดูเพชรเป็นที่ยอมรับในวงการ อัญมณีทั่วโลก ด้วยพื้นฐานด้านการศึกษา ความชอบ ประสบการณ์ทางธุรกิจครอบครัวจึง เป็นที่มาของการก่อตั้งโรงงานผลิตจิวเวลรี่เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก จากประสบการณ์การผลิตจิวเวลรี่ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มานาน STD Design จึงอยากให้คนไทยได้สวมใส่จิวเวลรี่ ในรูปแบบมาตรฐานสากลดังแบรนด์ชั้นนำ ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตที่ ใส่ใจและพิถีพิถันอย่างประณีต รูปแบบที่ทันสมัยตามแบบยุโรป อเมริกา รวมถึงเทคนิคต่างๆ และคุณภาพการผลิตที่สามารถการันตี ได้ในระดับสากล โดยงานทุกชิ้น มีมาตรฐานส่งออกทั้งหมด จึงเป็น การการันตีคุณภาพ งานทุกชิ้นที่ผลิต STD Design ได้เปิดโชว์รูมในไทยสาขาแรกที่สีลม เพื่อให้คนไทยได้สวมใส่เครื่องประดับเพชร พลอย และ มุก คุณภาพ Brandname ชั้นนำของต่างประเทศในราคาคนไทย